LEED w Polsce

LEED w Polsce

LEED ma w Polsce długą historię. Zakład produkcyjny BorgWarner w Rzeszowie jako pierwszy został zarejestrowany do certyfikacji LEED w 2008 roku, a także jako pierwszy uzyskał certyfikat na poziomie Silver w 2010 roku. Do końca 2021 roku do certyfikacji LEED zarejestrowano ponad 450 projektów, 240 uzyskało certyfikację, a 87 osiągnęło Status Platinum – najwyższy możliwy poziom certyfikacji.


LEED w Europie

LEED jest najczęściej używanym systemem certyfikacji dla zrównoważonego budownictwa na świecie, częściowo dlatego, że można go dostosować do lokalnych przepisów, zapewniając jednocześnie globalny standard. Regionalne adaptacje LEED dla Europy są ułatwiane za pomocą Alternatywnych Ścieżek Zgodności, znanych jako ACP (Alternative Compliance Paths), oraz Kredytów Regionalnych (Regional Priority Credits).


GBCI w Europie

Green Business Certification Inc. (GBCI) świadczy usługi weryfikacji przez niezależną jednostkę w zakresie certyfikacji LEED oraz uprawnień na całym świecie, jednocześnie stymulując wdrażanie ekologicznych praktyk biznesowych, wspierając globalną konkurencyjność oraz zwiększając korzyści dla środowiska i dobrostanu ludzkiego.

GBCI Europe zostało założone w Monachium w 2017 roku, aby służyć zespołom w całej Europie, ubiegającym się o certyfikację LEED poprzez edukację, wsparcie techniczne, organizację wydarzenia oraz celebrowanie osiągnięć.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o LEED i narzędziach efektywności budynków, takich jak Arc? Czy masz pytania dotyczące związku LEED z taksonomią UE lub innymi tematami? Skontaktuj się z nami już dziś!

Accessibility Tools