LEED i Sverige

LEED i Sverige

Certifieringssystemet LEED har funnits länge i Sverige. Det första projektet att registreras för certifiering var Citycons Liljeholmstorget Galleria i Stockholm år 2008. Året efter utfärdades den första LEED-certifieringen till ett Nordeakontor i Stockholm. Vid slutet av 2021 hade över 540 projekt i Sverige registrerats som pågående projekt inom LEED och 400 certifieringar utfärdats, varav 52 med nivån Platinum -- den högsta inom LEED. Sverige har dessutom högst omcertifieringsgrad av alla länder i Europa. Vid slutet at 2021 hade 110 omcertifieringar genomförts, varav 58 av dessa på Platinum-nivå.


LEED i Europa

Globalt är LEED det mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader och det beror delvis på att det kan anpassas till regionala standarder samtidigt som det är välkänt globalt. Regionala LEED-anpassningar för Europa genomförs med hjälp av Alternative Compliance Paths, även kallat ACP:er och Regional Priority Credits.


GBCI i Europa

Green Business Certification Inc (GBCI) erbjuder verifieringstjänster som en tredje part för LEED-certifieringar runt om i världen samtidigt som de arbetar för att främja hållbara affärsmetoder, global konkurrenskraft och en bättre miljö och hälsa.

GBCI Europe grundades i München 2017. Genom utbildning, teknisk support och olika evenemang som uppmuntra och uppmärksamma framgång är organisationen ett stöd för de som arbetar med LEED-certifieringar i Europa.

Vill du veta mer om LEED och digitala prestandaverktyg för byggnader såsom Arc? Eller har du frågor om hur LEED förhåller sig till EU:s taxonomi eller andra ämnen? Kontakta gärna oss!

Accessibility Tools